συνεργάτες πιέτρης

Η Πιέτρης & Συνεργάτες αν και δεν εδρεύει στην Αθήνα, αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Είναι μια εταιρία που δημιουργήθηκε το 2003 στον χώρο των Ασφαλίσεων και πλέον έχει εντάξει στις δραστηριότητες της Ενέργεια και Real Estate.

 

Έχει μηδέν τραπεζικό δανεισμό και δεν έχει οφειλές σε δημόσιο, εταιρίες και ιδιώτες.

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για εμάς στο site μας www.pietrisinsurance.gr.

 

Επιθυμούμε να εντάξουμε στην ομάδα μας νέους συνεργάτες που είτε είναι ήδη επαγγελματίες στις Ασφαλίσεις και στην Ενέργεια, είτε ιδιώτες που θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

 

Είμαστε εδώ να προτείνουμε στον κάθε υποψήφιο συνεργάτη ένα πλάνο συνεργασίας win - win και μια μέθοδο εργασίας εξατομικευμένη, με σκοπό να λαμβάνει υψηλές αμοιβές, να είναι ικανοποιημένος και να δουλεύει από ευχαρίστηση. Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά έμμισθη εργασία αλλά συνεργασία με ποσοστά και bonus. Επίσης σας παρέχεται δικό σας σύστημα τιμολόγησης και παραγωγής απευθείας με τις εταιρίες και οι πελάτες ανήκουν σε εσάς.

 

Δεν απαιτείται να έχετε φυσική παρουσία στα γραφεία μας, το ωράριο εργασίας σας το διαμορφώνετε εσείς και μπορείτε αξιοποιώντας την τεχνολογία να γίνετε όλη η διαδικασία ηλεκτρονικά και από απόσταση.

 

Στους ήδη επαγγελματίες των Ασφαλίσεων μπορούμε να τους υποστηρίζουμε συνεχώς με online offline εκπαίδευση, να τους αμοίβουμε με ποσοστά και bonus πάντα μεγαλύτερα απ' ότι κερδίζουν έως σήμερα και προφανώς αν επιθυμούν να θέσουν στοχοθεσία παραγωγής θα μεγιστοποιήσουν το εισόδημά τους, όταν την επιτύχουν.

 

Στους ήδη επαγγελματίες της Ενέργειας είμαστε σίγουροι ότι θα τους εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που λαμβάνουν τώρα ανά αίτηση και εφόσον επιθυμούν στοχοθεσία πωλήσεων θα τους καθοριστεί bonus και πρόσθετη μηνιαία αμοιβή % επί των εισπραγμένων λογαριασμών Ρεύματος / Φυσικού Αερίου.

 

Είμαστε Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Ασφαλιστικοί Πράκτορες συνεργαζόμενοι με περισσότερες από 18 ασφαλιστικές εταιρίες σε όλους τους κλάδους Ασφάλισης.

 

Επίσης είμαστε Επιθεωρητές Πωλήσεων της Εταιρίας Ρεύματος και Φυσικού Αερίου του Ομίλου της Motor Oil, nrg αναλαμβάνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

 

Αν σας ενδιαφέρει να δεχθείτε μια πρόταση και να εξετάσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί μας παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό ή εταιρικό σας προφίλ στο email office@pietrisinsurance.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας 2741075570 2741075571 .