Ασφάλεια Φοιτητών Erasmus

Ασφάλεια Φοιτητών Erasmus

Καλύψεις Πακέτου                                               

 

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα μέχρι € 10.000
Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα μέχρι € 10.000
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα εντός / εκτός Νοσοκομείου μέχρι € 1.200
Έξοδα επαναπατρισμού σε Περίπτωση Ατυχήματος μέχρι € 1.500
Δαπάνες Μεταφοράς Σωρού από όλες τις Χώρες από Ατύχημα μέχρι € 2.000
Προσωπική Αστική Ευθύνη μέχρι € 6.000
Ολική Απώλεια των Αποσκευών του Ταξιδιώτη μέχρι € 300
Δαπάνες λόγω Καθυστέρησης Άφιξης των Αποσκευών άνω των έξι (6) Ωρών μέχρι € 200
Δαπάνες λόγω Καθυστέρησης Αναχώρησης άνω των έξι (6) Ωρών μέχρι € 200
(αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 24 ωρών το ποσό ανέρχεται σε €350 )
 

 

Ασφάλιστρα μέχρι 3 μήνες €60

Ασφάλιστρα μέχρι 6 μήνες €90

Ασφάλιστρα μέχρι 9 μήνες €120

Ασφάλιστρα μέχρι 12 μήνες €150

Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!