Ασφάλεια Φωτοβολταϊκού Στέγης / Πάρκου

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ανά 3μηνο, 6μηνο, 12μηνο ή σε δόσεις με πιστωτική κάρτα. 

Πλήρες Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Καλύψεις Πακέτου                                                                              

Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος     Ζημιές από καπνό     Ευρεία έκρηξη
Πτώση αεροσκαφών ή και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά     Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα    Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού    Διάρρηξη σωληνώσεων παντός τύπου
Σεισμός     Τρομοκρατικές ενέργειες     Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 

Κλοπή συνεπεία διάρρηξης ή/και αναρρίχησης και ζημιές από κλοπή
Καθίζηση – κατολίσθηση – ανύψωση εδάφους
Τυχαία θραύση κρυστάλλων / πανελών μη οφειλόμενη σε ελαττωματική τοποθέτηση ή ελαττωματικό εξοπλισμό εκ κατασκευής
Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία πυρός, έως το 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Υλικών Ζημιών, ανά γεγονός και ετησίως
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων
έναντι γειτονικών περιουσιών μέχρι 50.000€ ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.

Αποκομιδή ερειπίων μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού της ζημιάς ανά γεγονός
Έξοδα / αμοιβές Αρχιτεκτόνων κλπ. Επαγγελματιών, έξοδα αδειών μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός
Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της καλυπτόμενης υλικής ζημίας μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός
Τυχαία Θραύση πινακίδων, επιγραφών οι οποίες έχουν τοποθετηθεί κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης μέχρι του ποσού των 2.000 Ευρώ
Νεοαποκτηθείσα περιουσία (πάγια στοιχεία) στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις μέχρι το ποσοστό 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.
Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια και από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής συμπεριλαμβανομένων των θερμών εργασιών, εφόσον η ζημιά έχει προκληθεί από τεχνικό ο οποίος είναι νόμιμα αδειοδοτημένος για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ή από εξουσιοδοτημένο συντηρητή, ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του ασφαλιζομένου.
Αξία αντικατάστασης (αξία καινουργούς)
Απώλεια μικτών εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης) λόγω διακοπής παροχής ενέργειας (απώλεια κιλοβατωρών) προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνέπεια άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των ανωτέρω καλυπτόμενων κινδύνων.
Υπερηχητικό κύμα (sonic boom) μέχρι το ποσοστό 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.
Όρος μη ηθελημένης υπασφάλισης μέχρι το ποσοστό 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών

Μηχανικές Βλάβες
 

​Ενδεικτική Προσφορά

για κεφάλαιο κάλυψης € 20.000

Ετήσια Ασφάλιστρα €80

για κεφάλαιο κάλυψης € 50.000

Ετήσια Ασφάλιστρα €180

για κεφάλαιο κάλυψης € 200.000

Ετήσια Ασφάλιστρα €720

για κεφάλαιο κάλυψης € 500.000

Ετήσια Ασφάλιστρα €1.800

 Εαν έχετε ήδη συμβόλαιο μπορείτε να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για κλείσιμο ραντεβού, ώστε να το εξετάσουμε και να αντιπροτείνουμε ανταγωνιστική προσφορά. 

Στην περίπτωση που δεν έχετε συμβόλαιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!