Solar Energy

Ασφάλεια Φωτοβολταϊκού Στέγης / Πάρκου

​Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών στέγης / πάρκων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και έχει γίνει σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο.

 

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, συνεπεία υλικής ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών.


Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις παρακάτω καλύψεις:

 

> Λανθασμένος σχεδιασμός
> Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης ή συντήρησης)
> Ελαττώματα χύτευσης
> Λάθη συναρμολόγησης
> Λανθασμένη εργασία
> Κακοτεχνία
> Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας
> Λανθασμένος χειρισμός
> Φυσική έκρηξη
> Πλημμύρα
> Σεισμός
> Κατακλυσμός
> Καθίζηση – κατολίσθηση εδάφους
> Πτώση βράχων
> Κλοπή με διάρρηξη

 

Επιπρόσθετα, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που προέρχεται από τους παρακάτω κινδύνους:


> Πυρκαγιά – κεραυνό
> Πυρκαγιά από δάσος
> Ευρεία έκρηξη
> Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
> Καπνό
> Θύελλα, καταιγίδα
> Χιόνι, παγετός, χαλάζι
> Κακόβουλες ενέργειες
> Ζημιές κλέφτη
> Πρόσκρουση οχήματος
> Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων έως 20% επί του ποσού της ζημιάς
> Έξοδα αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 20% επί του ποσού της ζημιάς
> Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς
> Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως 50.000€ ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
> Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών
> Όρος 72 ωρών

 

Απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το Τμήμα Ι Υλικές ζημιές μετά των επεκτάσεών του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.

 

Καθώς και τα προσαρτήματα:
Κάλυψη απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών
Κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών
Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, ταχεία αποστολή, έως 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Υλικών Ζημιών
Κάλυψη αεροπορικού ναύλου, έως 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Υλικών Ζημιών
Συνεχόμενες ζημιές από το ίδιο αίτιο
Κάλυψη εξωτερικών ζημιών στα μηχανήματα με εξαίρεση τις ζημιές κατά τη μεταφορά τους
Εσωτερική πυρκαγιά, εσωτερική χημική έκρηξη και άμεσα από κεραυνό
Ειδική Συμφωνία σχετικά με εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρονικά μέρη των ασφαλισμένων μηχανημάτων
Ειδικός Όρος που αφορά σε καθυστέρηση στην επισκευή

 

Ασφαλιζόμενα αντικείμενα
Φωτοβολταϊκή μονάδα
- Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες
- Μετατροπείς τάσης
- Παρελκόμενος εξοπλισμός (πλαίσια, βάσεις, κλπ)
- Λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός
- Σύστημα ασφάλειας
- Περίφραξη
- Οικίσκοι (οικοδομικός εξοπλισμός)
- Απώλεια κερδών, με περίοδο αποζημίωσης 6 μήνες


Απαλλαγές (για κεφάλαιο έως 50.000€)
Καιρικά φαινόμενα, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές, κακόβουλες, μηχανική
βλάβη, βραχυκύκλωμα: 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 500€
Σεισμός: 2% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου
Καθίζηση – κατολίσθηση : απαλλαγή της γενεσιουργού αιτίας
Κλοπή / ζημιές κλέφτη : 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 400€
Λοιπές αιτίες: 500€
Απώλεια κερδών : oι 5 πρώτες ημέρες

 

Απαλλαγές (για κεφάλαιο από 50.001€ έως 1.000.000€)
Καιρικά φαινόμενα, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές,, τρομοκρατικές, κακόβουλες, μηχανική
βλάβη, βραχυκύκλωμα: 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 1.000€
Σεισμός: 2% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου
Καθίζηση – κατολίσθηση: απαλλαγή της γενεσιουργούς αιτίας
Κλοπή / ζημιές κλέφτη: 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 800€
Λοιπές αιτίες: 1.000€
Απώλεια κερδών: οι 5 πρώτες ημέρες​

Ασφάλιστρα

Κεφάλαιο Ασφάλισης έως 40.000€

ετήσια ασφάλιστρα από 100€

Κεφάλαιο Ασφάλισης 100.000€

ετήσια ασφάλιστρα από 230€

Κεφάλαιο Ασφάλισης 300.000€

ετήσια ασφάλιστρα από 690€

 

 

 

*Τα όρια κάλυψης μπορούν να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με τροποποίηση και των ασφαλίστρων

*Τα ασφάλιστρα ανάλογα με το ποσό, μπορούν να πληρωθούν ανά 3μηνο, 6μηνο και 12μηνο καθώς επίσης και σε άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μπορούμε με την αποστολή του σε εμάς να προτείνουμε προσφορά σε φθηνότερη τιμή με παρόμοιες καλύψεις ή ίδια τιμή με περισσότερες καλύψεις.

Εαν σας ενδιαφέρει επικοινώνηστε άμεσα μαζί μας ή αφήστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα. 

Untitled

Λίγα λόγια για εμάς

- Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ασφάλισης

- Επίσημοι Συνεργάτες εταιρίας ρεύματος & φυσικού αερίου nrg

- Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 18 επώνυμες ελληνικές & πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες

- Φερέγγυοι χωρίς οφειλές & με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό

-87% των πελατών δεν μας αλλάζει

- Εξοικονομήσετε έως 50% στα ασφάλιστρα που καταβάλλετε αλλού, γιατί συγκρίνουμε την ασφαλιστική αγορά

- ​​Έμπειροι με παρουσία πάνω από 17 έτη στον ασφαλιστικό χώρο και διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών σε Πελοπόννησο και Αττική

- Διαθέσιμες Ασφαλίσεις για Ιδιώτες:

Αυτοκίνητο / Μηχανή / Κατοικία / Αστική Ευθύνη Ιδιώτη Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας / Υγείας  Ζωής / Ιδιωτική Σύνταξη / Αποταμιευτικά / Επενδυτικά  Ζώων / Ταξιδιωτική / Σκάφους / Jet Ski / Drone / Ποδηλάτου / Πατινιού / Ιδιωτικής Συλλόγής / Αλλοδαπών για την Άδεια Παραμονής / Φοιτητών Erasmus

- Διαθέσιμες Ασφαλίσεις για Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις & Φορείς Δημοσίου:

Κτιρίων / Εγγυητικές Επιστολές / Αστικής Ευθύνης Μεταφορών / Φωτοβολταϊκών / Διαδυκτιακών Κινδύνων Ομαδική Προσωπικού / Πλοίων / Πληρωμάτων

Ξενοδοχείων / Έργων Τέχνης / Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων / Εκδηλώσεις / Περιβαλλοντικής Ευθύνης / Μαρίνας / Λιμανιού / Ζώων / Οχημάτων