Ομαδική Ασφάλεια Προσωπικού

Καλύψεις Πακέτου                                                                              

✓ Θάνατος από Ατύχημα ​                           €15.000     €25.000     €50.000

✓ Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα

από Ατύχημα                                           €15.000     €25.000     €50.000

✓ Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα      €500          €1.000       €2.000        

✓ Ομαδικό Ατύχημα & Ανώτατο Όριο Ευθύνης   €60.000     €100.000    €200.000

Ετήσια Ασφάλιστρα ανά άτομο                          €50           €70            €100

Επιπλέον μπορούν τα ανωτέρω όρια κάλυψης να αυξηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες & επιθυμίες σας

Η κάλυψη αφορά όλο το 24ωρο

Ομαδική Ασφάλεια Ατυχήματος

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση για το προσωπικό της φοροαπαλλάσονται βάσει του Ν 4172/2013 άρθρο 14!

Καλύψεις Πακέτου                                                                              

✓ Ασφάλεια Ζωής  ​                         

✓ Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ασθένεια / Ατύχημα                                         

✓ Νοσοκομειακή Περίθαλψη         

✓ Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 

✓ Επίδομα Τοκετού

✓ Ετήσιο CheckUp  

Ετήσια Ασφάλιστρα ανά άτομο από €200

Το πρόγραμμα και το ύψος των παροχών σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες & επιθυμίες σας

Η κάλυψη αφορά όλο το 24ωρο

 

Ομαδική Ασφάλεια Ατυχήματος & Ασθένειας

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση για το προσωπικό της φοροαπαλλάσονται βάσει του Ν 4172/2013 άρθρο 14!

 Εαν έχετε ήδη συμβόλαιο μπορείτε να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για κλείσιμο ραντεβού, ώστε να το εξετάσουμε και να αντιπροτείνουμε ανταγωνιστική προσφορά. 

Στην περίπτωση που δεν έχετε συμβόλαιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!