Παιδικά Αποταμιευτικά

Τα παιδικά αποταμιευτικά διαμορφώνονται στα μέτρα σας ανάλογα του ποσού των ασφαλίστρων που μπορείτε να αποταμιεύετε, την ηλικία σας και του παιδιού σας καθώς και την διάρκεια. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ανά μήνα, 3μηνο, 6μηνο, 12μηνο ή σε δόσεις με πιστωτική κάρτα / τραπεζικό λογαριασμό. 

Παιδικό Αποταμιευτικό Σπουδών

Καλύψεις Πακέτου

Επιλογή τόσο των ασφαλίστρων όσο και της διάρκειας του συμβολαίου

Επιλογή εφάπαξ ή μηνιαίας παροχής για προκαθορισμένο χρόνο

✓ Αποταμιεύετε από 60€ το μήνα και επιλέγεται μεταξύ σταθερού και ετησίως αναπροσαρμοζόμενου ασφαλίστρου

Εγγύηση και σίγουρη απόδοση με σίγουρα κεφάλαια, υψηλό όφελος σε τόκους και προκαθορισμένο εγγυημένο ποσό σύνταξης και εφάπαξ

Δυνατότητα Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου του λήπτη της ασφάλισης, του προσώπου δηλαδή που θα πληρώνει το συμβόλαιο και η ασφαλιστική θα αναλάβει για εσάς την συνέχιση του συμβολαίου

Ελάχιστη διάρκεια 15 έτη

Εγγυημένη και υψηλή απόδοση τόκων με μηδενική φορολόγηση

 

 

Το ανωτέρω συμβόλαιο δεν είναι επενδυτικό προϊόν και δεν εμπεριέχει ρίσκο. Έχει εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο μεγαλύτερο από τις τραπεζικές καταθέσεις και δυνατότητα εξαγοράς με προσυμφωνημένη αξία μέσω πίνακα που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Στην λήξη επιλέγει ο ασφαλισμένος εαν θα λάβει εφάπαξ το ποσό της αποταμίευσής του ή μηνιαίως με την μορφή παροχής.

 

​​​

​Ενδεικτική Προσφορά

Ηλικία ασφαλισμένου παιδιού 2 ετών

Ηλικία λήπτη της ασφάλισης (του προσώπου που πληρώνει το συμβόλαιο) 30 ετών

Ασφάλιστρα €63/μήνα και διάρκεια συμβολαίου 16 έτη

Το παιδί θα λάβει στα 18 του είτε εφάπαξ ποσό €13.440, είτε μηνιαία παροχή για 4 έτη €288. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς με εγγυημένο πίνακα αξιών μετά το 2ο έτος και η κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων για τον λήπτη της ασφάλισης.

 Εαν έχετε ήδη συμβόλαιο μπορείτε να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για κλείσιμο ραντεβού, ώστε να το εξετάσουμε και να αντιπροτείνουμε ανταγωνιστική προσφορά. 

Στην περίπτωση που δεν έχετε συμβόλαιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!