Σύνταξη / Αποταμίευση

Τα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά συμβόλαια διαμορφώνονται στα μέτρα σας ανάλογα του ποσού των ασφαλίστρων που μπορείτε να αποταμιεύετε, την ηλικία, και την διάρκεια. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ανά μήνα, 3μηνο, 6μηνο, 12μηνο ή σε δόσεις με πιστωτική κάρτα / τραπεζικό λογαριασμό. 

Καλύψεις Πακέτου

Επιλογή τόσο των ασφαλίστρων όσο και της ηλικίας συνταξιοδότησης

Επιλογή ισόβιας σύνταξης, εφάπαξ ή σύνταξης για προκαθορισμένο χρόνο

✓ Αποταμιεύετε από 60€ το μήνα και επιλέγεται μεταξύ σταθερού και ετησίως αναπροσαρμοζόμενου ασφαλίστρου

Εγγύηση και σίγουρη απόδοση με σίγουρα κεφάλαια, υψηλό όφελος σε τόκους και προκαθορισμένο εγγυημένο ποσό σύνταξης και εφάπαξ

Προβλέπεται αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου

Δυνατότητα Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου του λήπτη της ασφάλισης δηλαδή η ασφαλιστική θα πληρώνει αντί για εσάς τα ασφάλιστρα του συμβολαίου

 

Τα ανωτέρω συμβόλαια δεν είναι επενδυτικά προϊόντα και δεν εμπεριέχουν ρίσκο. Έχουν εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο μεγαλύτερο από τις τραπεζικές καταθέσεις και δυνατότητα εξαγοράς με προσυμφωνημένη αξία μέσω πίνακα που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Στην λήξη επιλέγει ο ασφαλισμένος εαν θα λάβει εφάπαξ το ποσό της αποταμίευσής του ή μηνιαίως με την μορφή σύνταξης.

 

​​​

​Ενδεικτική Προσφορά

Ηλικία Ασφαλισμένου 30 ετών που θα καταβάλλει 60€/μήνα για 35 έτη συμβολαίου

Ο Ασφαλισμένος θα λάβει στα 65 του είτε εφάπαξ ποσό €37530, είτε μηνιαία σύνταξη για 10 έτη €336 έχοντας αποταμιεύσει €25.200

Ασφαλιστήριο Ιδιωτικής Σύνταξης

Καλύψεις Πακέτου

Επιλογή τόσο των ασφαλίστρων όσο και της ηλικίας λήξης του συμβολαίου

Επιλογή εφάπαξ ή μηνιαίας παροχής για προκαθορισμένο χρόνο

✓ Αποταμιεύετε από 60€ το μήνα και επιλέγεται μεταξύ σταθερού και ετησίως αναπροσαρμοζόμενου ασφαλίστρου

Εγγύηση και σίγουρη απόδοση με σίγουρα κεφάλαια, υψηλό όφελος σε τόκους και προκαθορισμένο εγγυημένο ποσό σύνταξης και εφάπαξ

Προβλέπεται αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου

Δυνατότητα Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου του λήπτη της ασφάλισης δηλαδή η ασφαλιστική θα πληρώνει αντί για εσάς τα ασφάλιστρα του συμβολαίου

 

Τα ανωτέρω συμβόλαια δεν είναι επενδυτικά προϊόντα και δεν εμπεριέχουν ρίσκο. Έχουν εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο μεγαλύτερο από τις τραπεζικές καταθέσεις και δυνατότητα εξαγοράς με προσυμφωνημένη αξία μέσω πίνακα που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Στην λήξη επιλέγει ο ασφαλισμένος εαν θα λάβει εφάπαξ το ποσό της αποταμίευσής του ή μηνιαίως με την μορφή σύνταξης.

 

​​​

​Ενδεικτική Προσφορά

Ηλικία Ασφαλισμένου 40 ετών που θα καταβάλλει 60€/μήνα για 20 έτη συμβολαίου

Ο Ασφαλισμένος θα λάβει στα 65 του είτε εφάπαξ ποσό €16.750, είτε μηνιαία παροχή για 10 έτη €150 έχοντας αποταμιεύσει €14.400

 

Αποταμιευτικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

 Εαν έχετε ήδη συμβόλαιο μπορείτε να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για κλείσιμο ραντεβού, ώστε να το εξετάσουμε και να αντιπροτείνουμε ανταγωνιστική προσφορά. 

Στην περίπτωση που δεν έχετε συμβόλαιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!