Ασφάλεια Αλλοδαπών για την άδεια παραμονής

Καλύψεις Πακέτου

Οι παρακάτω καλύψεις παρέχονται με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.                                         

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα € 15.000
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα € 15.000
Κάλυψη εξόδων ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα & ασθένεια

εντός δημόσιου νοσοκομείου με ετήσιο όριο € 10.000
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα & ασθένεια € 1.500

Όλες οι καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τα όρια της Υπουργικής Απόφασης Α.Π. : οικ.53821/2014 ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6.παρ.(ε)του ν.4251/2014.
Η κάλυψη ισχύει όλο το 24ωρο και μόνο εντός Ελλάδος.
Η ασφάλιση είναι υποχρεωτικά ετήσιας διάρκειας.

 

 

Ασφάλιστρα από 3μηνών έως 35 ετών €125

Ασφάλιστρα από 36 - 50 ετών €135

Ασφάλιστρα από 51 - 60 ετών €145

Ασφάλιστρα από 61 - 65 ετών €150

Ασφάλιστρα από 66 - 70 ετών €380

Ασφάλεια Αλλοδαπών για την άδεια παραμονής

Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!