Αγροτικές Ασφαλίσεις

​​Οι ασφαλιστικές εταιρίες, ανταποκρινόμενες στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου αγρότη, δημιούργησαν προγράμματα Αγροτικών Ασφαλίσων, που προσφέρεται σε εναλλακτικές επιλογές, με ουσιαστικές παροχές, σχεδιασμένες για να ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες.

 

Απευθύνονται σε όλους εσάς που σχετίζεστε με τον πρωτογενή τομέα, παρέχοντάς σας ασφαλιστικές καλύψεις και προνόμια για το σύνολο της δραστηριότητάς σας.

Ασφάλεια Αγροτικών Κτιρίων

Σας προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε τα κτίρια της αγροτικής σας μονάδας καθώς και το περιεχόμενό τους. Ασφαλίζονται γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.

Ασφάλεια Θερμοκηπίου

Με τα προγράμματα Ασφάλισης Θερμοκηπίου μπορείτε να καλύψετε το θερμοκήπιό σας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της επικάλυψης, του πάγιου εξοπλισμού (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, άρδευσης κ.λπ.) από πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, αστική ευθύνη, κ.λπ. Παρέχεται και η δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης στη φυτική παραγωγή εντός του θερμοκηπίου.

Ασφάλεια Αγροτικών Μηχανημάτων

Ασφάλεια Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από ασφαλιστικές καλύψεις όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό. Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δημόσιο Φορέα ασφάλισης.

Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων

 

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης & Ευθύνης Εργοδότη

 

Πρόγραμμα που καλύπτει τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) που βρίσκονται στο χώρο σας, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ατύχημα που μπορεί να συμβεί. Καθώς και δυνατότητα κάλυψης για το προσωπικό της αγροτικής μονάδας σε περίπτωση σωματικών βλαβών συνεπεία εργατικού ατυχήματος.

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης έναντι αξιώσεων τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση και από οποιοδήποτε ελάττωμα του συσκευασμένου αγροτικού προϊόντος το οποίο διατέθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αγροτικής δραστηριότητας.

Ασφάλεια Αγροτικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Αγροτικών Μεταφορών καλύπτει αγροτικά προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού.

Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου καλύπτει την ασφάλιση των εκτρεφόμενων σε οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες ζώων, από τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση ή και ατύχημα. Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της παραγωγής τους - απώλεια γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.

​​​​Θα συγκρίνουμε τα διαθέσιμα προγράμματα από τις ασφαλιστικές εταιρίες και θα σου ετοιμάσουμε προσφορά ή προσφορές που ανταποκρίνονται στο επιθυμητό κόστος και στις ανάγκες σου.

 

eΡαντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με ένα στέλεχος μας μέσω skype / messenger / viber / whatsapp / instagram / zoom.

 

Το ασφαλιστήριο μπορείς να το παραλάβεις μέσω email, fax, ταχυδρομείου καθώς και με την παρουσία σου στα γραφεία μας.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής ανάλογα της διάρκειας ασφάλισης και της ασφαλιστική εταιρίας είναι μέσω ebanking, τράπεζας, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (με δυνατότητα δόσεων) και με την παρουσία σου στα γραφεία μας.

Θέλετε να Επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Αφήστε τα Στοιχεία σας στην Φόρμα Επικοινωνίας...